Pagrindinis
Privatumo politika

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą įgyvendindami Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkantasmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasisduomenų apsaugos reglamentas).Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Inžinerinė mintis, UAB juridinio asmens kodas 134582327, PVM mokėtojo kodas LT345823219, registruotos buveinės adresas Laisvės al. 76B, LT-44249 Kaunas, Telefono numeris: +37061239940, elektroninis paštas: [email protected].
 

1. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

1.1 Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

1.2 Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų

asmenį.

2. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS RENKATE IR TVARKOTE?

2.1 Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl

kurių jie tvarkomi.

2.2 Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

2.2.1 Pirkimo duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo

adresas (kai taikoma), užsakymo duomenys, atsiėmimo būdas, Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas,

Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė

informacija. Pateikdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks

asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs

patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. Šiuos

duomenis tvarkome tarp jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties bei teisinės prievolės pagrindu.

2.2.1.1 Tikslas: Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo bei prašymų ir klausimų nagrinėjimo.

2.2.1.2 Saugojimo terminas: 10 metų.

2.2.2 Registracijos duomenys: Elektroninio pašto adresas, Vardas, Pavardė, Telefono numeris, Gimimo data,

Lytis, Pristatymo adresas, Mokėjimo kortelių duomenys. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu,

kur į išreiškiate atlikdami registraciją.

2.2.2.1 Tikslas: suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

2.2.2.2 Saugojimo terminas: tol kol yra aktyvi Jūsų paskyra ir 2 metus po jos panaikinimo.

2.2.3 Naudojimosi inmintis.lt elektroninės svetainės paslaugomis duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio

pašto adresas, Jūsų viešai paskelbtos nuomonės apie inmintis.lt parduodamas prekes istorija, Jūsų norų sąrašas,

Mūsų ir Jūsų komunikacijos istorija, Telefono numeris, IP adresas, Palikto prekių krepšelio duomenys, inmintis.lt

vykdomų apklausų atsakymų istorija taip pat jūsų pirkimo duomenys, Užsakymų istorija, Mokėjimų istorija.

Papildomai, atsižvelgiant į internetinėje svetainėje inmintis.lt teikiamas paslaugas, gali būti renkami papildomi

Jūsų asmens duomenys susiję su su Jūsų naudojimusi inmintis.lt internetine svetaine. Šiuos duomenis tvarkome

remdamiesi sutartimi arba siekiu sudaryti sutartį, mūsų teisėtu interesu užtikrinti internetinė svetainės veikimą.

2.2.3.1 Tikslas: suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

2.2.3.2 Saugojimo terminas: 2 metai.

2.2.4 Slapukų duomenys: Elgsenos mūsų elektroninėje svetainėje istorija. Išsami informacija apie

slapukus pateikiama Slapukų politikoje. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu .

2.2.4.1 Tikslas: paslaugų gerinimo tikslais vykdoma nuolatinė veiklos analizė, siekiant padaryti naudojimąsi

mūsų eleketronine svetaine inmintis.lt kuo paprastesniu ir patogesniu.

2.2.4.2 Saugojimo terminas: prašome žiūrėti informaciją dėl slapukų saugojimo termino Slapukų politikoje.

2.2.5 Patikimumo duomenys: Asmens duomenys, susiję su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Šiuos

duomenis tvarkome teisėto inmintis.lt intereso pagrindu apsaugoti savo interesus ir užtikrinti efektyvų prekių

pristatymą.

2.2.5.1 Tikslas: bendrovės veiklos ir interesų apsauga, saugumas, apgaulės prevencija.

Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė, kad jūs atsiimsite savo užsakymą

tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir

Jūs galite būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Jokių teisinių ar kitų

padarinių, kurie galėtų būti laikomi reikšmingais, šis reitingas Jums nesukelia. Jei Jūs nesutinkate su šiuo

reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.

2.2.5.2 Saugojimo terminas: 2 metai.

2.2.6 Analitiniai duomenys: Norime, kad naudojimasis mūsų internetine svetaine inmintis.lt Jums būtų kuo

paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome

šiuos Jūsų asmens duomenis:Pirkimų istoriją; Naršymo mūsų internetinėje svetainėje istoriją; Mokėjimų

istoriją; Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes; Apklausų metu pateiktus atsakymus; Jūsų ir Mūsų tarpusavio

komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus. Šiuos duomenis

tvarkome teisėto mūsų intereso užtikrinti prekių ir paslaugų kokybę pagrindu.

2.2.6.1 Tikslas: paslaugų gerinimo tikslais vykdoma nuolatinė veiklos analizė, siekiant padaryti naudojimąsi

mūsų internetine svetaine inmintis.lt kuo paprastesniu ir patogesniu.

2.2.6.2 Saugojimo terminas: 2 metai.

2.2.7 Naujiniai duomenys: Teikdami Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų

loterijų, reklamų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardas, Telefono numeris,

Elektroninio pašto adresą, Įrenginių identifikacinius numerius. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu

arba teisėto intereso pagrindu (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi

numatyta išimtis leidžianti vykdyti tiesioginę rinkodarą apie panašias prekes savo klientams, kurie

neprieštaravo tokių žinučių siuntimui el. paštu).

2.2.7.1 Tikslas: bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo tikslu Jums užsisakius naujienlaiškių arba SMS

pranešimų paslaugą.

2.2.7.2 Saugojimo terminas: 2 metai.

2.2.7.3 Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos.

2.2.8 Individualizuoti duomenys: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresą, Pristatymo adresą,

Pristatymo būdų istoriją, Mokėjimo būdų istoriją, Naršymo mūsų internetinė svetainėje istoriją, Pirkimo

istoriją, IP adresas, Įrenginių identifikaciniai numerius. Šiuos duomenis tvarkome tarp jūsų ir mūsų sudarytos

inmintis.lt internetinės svetainės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos pagrindu.

2.2.8.1 Tikslas: užsakytų paslaugų teikimas, siekiant taupyti jūsų laiką ir automatizuotomis priemonėmis

nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus

pasiūlymus.

2.2.8.2 Saugojimo terminas: 2 metai.

2.2.9 Saugumo duomenys: Atvaizdas filmuotoje medžiagoje Jums lankantis mūsų prekybos vietose bei

atsiėmimo vietose. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant

apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus. Duomenis tvarkome teisėto mūsų intereso pagrindu.

2.2.9.1 Tikslas: darbuotojų ir kitų asmenų saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimas, asmenų gyvybės, sveikatos,

turto ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsauga. Vaizdo stebėjimas atliekamas parduotuvėse ir prekių atsiėmimo

punktuose. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo

nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

2.2.9.2 Saugojimo terminas: 30 dienų, o nustačius pažeidimą – iki tyrimo pabaigos.

3. KOKIOS YRA DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS?

3.1 Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šioje politikoje nurodytų asmens duomenų, mes negalėsime Jums

parduoti prekių arba suteikti kitų paslaugų, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties

sudarymui ir vykdymui bei kitų paslaugų teikimui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos

Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos

tvarkymą.

4. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

4.1 Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,

ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame

Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

4.1.1 Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

4.1.2 Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas;

4.1.3 Bendrovėms, teikiančioms IT priežiūros paslaugas;

4.1.4 Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

4.2 Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

4.2.1 Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

4.2.2 Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

4.3 Taupydami Jūsų laiką bei siekdami kuo greičiau pašalinti nepatogumus kilusius dėl to, kad prekė Jums buvo

pristatyta ne pilnos sudėties arba sugadinta, teikiant garantinio aptarnavimo paslaugas Jūsų asmens duomenis:

vardą, pavardę, telefono numerį bei Jūsų nurodytą prekės pristatymo adresą, trūkstamų detalių ar naujų prekių

pristatymo tikslais perduodame nepilnos sudėties ar nekokybiškos prekės gamintojui.

4.4 Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos sąjungos ribų. Jūsų asmens

duomenys už ES ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

4.4.1 Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums

teikimą;

4.4.2 Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys (standartinės sutarčių sąlygos

patvirtintos Europos Komisijos), kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų

reikalavimus;

4.4.3 Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris,

tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;

4.4.4 Partneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.

5. KOKIOS MANO TEISĖS?

5.1 Pakeisti/tikslinti neišsamius ar netikslius duomenis;

5.2 Prašyti, kad Jūsų duomenų nebetvarkytume ir juos ištrintume. Ši teisė nėra absoliuti ir tam tikrais atvejais,

esant rimtoms, teisės aktų numatytoms, priežastims, mes negalėsime ištrinti Jūsų duomenų (pavyzdžiui, kai

duomenys yra reikalingi galiojančios sutarties vykdymui);

5.3 Apriboti duomenų tvarkymą;

5.4 Atšaukti sutikimą. Sutikimą galite atšaukti savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje

nuimdami pažymėtą varnelę ties Jūsų sutikimu arba elektroninio laiško apačioje paspaudę “Unsubscribe”

mygtuką arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.Facebook Messenger žinučių atsisakyti galite taip pat

pasinaudoję “Unsubscribe” funkcija. Apie SMS žinučių atsisakymo būdą esate informuojami gautame SMS

pranešime.

5.5 Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šioje politikoje nurodytais būdais.

5.6 Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens

duomenų apsaugos inspekciją.

6. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

6.1 Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:

6.1.1 Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

6.1.2 Pateikdami mums prašymą telefonu: +37061239940;

6.1.3 Atvykdami į mūsų prekybos vietas;

6.1.4 Tam tikras savo teises galite įgyvendinti per savo asmeninę inmintis.lt paskyrą.

6.2 Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums

prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos

informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio

asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos

informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

7. KAS YRA SLAPUKAI?

7.1 Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje

interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto

svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.

7.2 Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje