• sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
Detalusis planas 7

Detalusis planas 7

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1222, plotas 1,0000 ha) Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Dalia Burokienė, gyvenanti V.Krėvės pr. 104A-49, Kaunas, UAB „Inžinerinė mintis“, buveinės adresas: Laisvės al. 76B, LT-44249 Kaunas,
Įgaliotas asmuo – Dalia Burokienė, gyvenanti V.Krėvės pr. 104A-49, Kaunas
Planavimo pagrindas: 2013-05-16 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 263-13, registracijos Nr. AD-341-(3.31).
2013-06-25 Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-325-13.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano U tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti sklypą. Projektuoti keturis gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritoriją (-as) – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams žemės sklypą. Numatyti bendro naudojimo teritoriją. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomoiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų (iki 10 m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
Plano rengėjas: UAB „Inžinerinė mintis“, buveinės adresas: Laisvės al. 76B, LT-44249 Kaunas, tel.:8-37- 222366, 8 618 36061, El.p info@inmintis.lt.
Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas: detaliojo plano ekspozicija - nuo 2014-07-14 iki 2014-07-28 Nemėžio seniūnijos patalpose (V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., LT-13260, tel.: (8 5) 2355296
Viešas aptarimas susirinkimas įvyks 2014-07-28 10 val. (V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.).
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose, nuo 2014 m. birželio 30 d. iki viešo aptarimo/susirinkimo, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. interneto tinklalapyje: www.inmintis.lt
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami planavimo organizatoriui/ar jo įgaliotam asmeniui dalia@inmintis.lt. tel. 8 686 22931, ir projekto rengėjui raštu ir žodžiu iki viešo aptarimo dienos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.
Failas