• sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
5.7. Ventės švyturys

5.7. Ventės švyturys

Inžinerinės infrastruktūros statiniai "5.7"
Projekto pavadinimas:
Gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties pastato (1A1P) švyturio (U.K.16799) viršutinės metalinės dalies Ventės k. Šilutės raj. sav. Tvarkybos darbų projektas

Užsakovas:
UAB „SIMPER“

Statybos rūšis:
Tvarkybos darbai (paprastasis remontas)

Statinio kategorija:
Ypatingas statinys

Darbų pobūdis:
Techninis projektas 2012;
Darbų vykdymo laikotarpis: 2013-2015
Failas