• sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
5.2

5.2

Inžinerinės infrastruktūros statiniai "5.2"
Projekto pavadinimas:
Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste (I ir II etapai)

Užsakovas:
Telšių rajono savivaldybės administracija

Statybos rūšis:
Rekonstravimas/nauja statyba

Statinio kategorija:
Ypatingas statinys

Darbų pobūdis:
Techninis projektas 2009;
Darbų vykdymo laikotarpis: 2010-2012
Failas